Skip to main content

OMRON adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

Az OMRON Healthcare Europe B.V. és a kapcsolódó cégei az EMEA térségben („OMRON” vagy „mi”) elkötelezett az Ön adatainak védelme iránt. Jelen adatvédelmi szabályzat meghatározza az alapokat, amelyeken feldolgozzuk az Ön személyes adatait, amikor a termékeinket („Termékek”) megvásárolja, vagy amikor belép a webhelyeinkre vagy alkalmazásainkba, kapcsolatba lép velünk, vagy igénybe veszi egyéb szolgáltatásainkat („Szolgáltatások”). Olvassa el figyelmesen az alábbiakat, hogy megismerje az Ön személyes adataira vonatkozó nézeteinket és gyakorlatainkat és azok általunk történő kezelésének módját.

2. Az általunk gyűjtött személyes adatok

A jelen Adatvédelmi szabályzat alkalmazásában a személyes adatok bármely olyan információt jelent, amely segítségével képesek vagyunk Önt azonosítani (együttesen: „Személyes adatok”). Az általunk Önről a Termékeink megvásárlásakor vagy a Szolgáltatásaink használatakor gyűjtött Személyes adatok az alábbiak:

Normál Személyes adatok esetében:

a. Az Ön kapcsolattartási adatai. Az Ön neve, levelezési címe és egyéb kapcsolattartási adatai, mint például telefonszám, e-mail-cím, az Ön kérései, az Ön által tett bármely panasz vagy az Ön által önkéntesen megadott bármely egyéb adat.

b. Automatikusan gyűjtött információk. Műszaki információk, ide értve az ÖN IP-címét és a böngésző típusát és verzióját, amely adatokat begyűjthetünk például, amikor cookie-kat, webes irányjelzőket és hasonló technológiákat használunk a webhelyeinken a webhelyeink vagy alkalmazásaink használatára vonatkozó információk gyűjtése érdekében. További információért lásd a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat.

c. Az online Szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozó információk. Ide tartoznak az Ön által meglátogatott oldalakra, az Ön által kedvelt termékekre és szolgáltatásokra, valamint – ha van webáruház – a kosárban hagyott tételekre vonatkozó információk.

d. Az Ön online vásárlásai. Az általunk gyűjtött adatok, amikor Ön az online felületen termékeket vásárol, mint például a vásárlása összege és dátuma, az Ön által megvásárolt termék vagy szolgáltatás, a webhelyen, amelyen keresztül végrehajtotta a vásárlást, a fizetési módszer, a fizetés állapota, az árengedmény, a kiszállítás módja és a szállítási cím.

e. Az Ön értékelései. Az Ön által a weboldalainkon közzétett vagy velünk online vagy közösségimédia-oldalakon keresztül megosztott vélemények, tapasztalatok, preferenciák és érdeklődési kör, valamint termék- vagy eseményértékelések.

f. Az Önnel folytatott kommunikáció adatai. Az Ön kérései, esetleges reklamációi és bármely egyéb adat, amely hozzánk beérkezik az Önnel telefonon, e-mailen, közösségi oldalakon vagy egyéb elektronikus úton folytatott kommunikáció során.

g. Más forrásokból gyűjtött információk. Gyűjthetünk információkat kereskedelmileg rendelkezésre álló forrásokból, például adataggregátoroktól és nyilvános adatbázisokból. Előfordulhat, hogy kombináljuk ezeket az információkat (pl. név, érdeklődési kör, nyilvánosan megfigyelt adatok) az Öntől begyűjtött információkkal, hogy a segítségükkel testre szabhassuk az Önnel folytatott kommunikációt és javíthassuk a szolgáltatásainkat és termékeinket, és előfordulhat, hogy külön az Ön kifejezett beleegyezését kérjük, ha ezt a törvények előírják.

h. Oktatási adatok. Azok az adatok, amelyeket abban az esetben gyűjtünk össze, ha Ön részt vesz valamilyen elektronikus tanfolyamunkon vagy képzésünkön. Ide tartoznak például a tanfolyami beiratkozásokra és -beiratkozási kísérletekre vonatkozó jegyzékek, tanfolyam elvégzéséről szóló nyilvántartások és bizonyítványok, valamint a sikeres osztályzatokat és egyéb tevékenységeket rögzítő adatok.

i. Forgalmi adatok. Azok az adatok, amelyeket akkor gyűjtünk össze, amikor Ön felcsatlakozik az OMRON vendég (wifi) hálózatára. Ez magában foglalja például az Ön IP-címét és földrajzi helymeghatározási adatait.

A Személyes adatok speciális kategóriái esetében: Gyűjtünk továbbá olyan egészségügyi információkat is, amelyeket Ön önkéntesen megoszt velünk, amikor velünk kapcsolatba lép, például amikor bizonyos OMRON egészségügyi Termékeket vagy Szolgáltatásokat használ. Csak olyan egészségügyi adatokat használunk fel, amelyeket önkéntesen bocsát a rendelkezésünkre, és csak az Ön előzetes beleegyezésével vagy az Ön erre vonatkozó utasítása alapján, és csak a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra. Ön bármikor elutasíthatja vagy visszavonhatja a beleegyezését. Lásd az alábbi „Az Ön jogai” részt.

3. A Személyes adatok használatának céljai

Az OMRON az alábbi célokra és törvényes alapon gyűjti és használja fel az Ön Személyes adatait. Fontos, hogy amennyiben már rendelkezünk információkkal Önről, az ilyen információkat felhasználhatjuk ugyanezen célokra.

a. Az Önnel kötött megállapodás végrehajtása céljából. Annak érdekében, hogy végrehajtsuk az Ön és mi közöttünk kötött bármely szerződésből fakadó kötelezettségeinket, és az Ön számára biztosítsuk az Ön által kért információkat és szolgáltatásokat, ide értve az Ön kéréseinek, érdeklődéseinek és reklamációinak kezelését. Amennyiben lehetséges a Termékek online rendelése és a Szolgáltatások online kérés, az ilyen adatokat az Ön vásárlásainak és kéréseinek kezelése érdekében dolgozzuk fel.

b.  A mi saját, vagy egy harmadik fél, jogos kereskedelmi érdekeiből kifolyólag. Felhasználhatjuk az Ön Személyes adatait (aggregált és egyéni alapon egyaránt), például a kapcsolattartási adatait, az Ön fiók- és elektronikus azonosító adatait a Termékeink és Szolgáltatásaink hirdetése céljából, kapcsolatba lépve Önnel marketing és egyéb kereskedelmi célból, amennyiben Ön meglévő ügyfelünk. Felhasználhatjuk továbbá elemzésre és a Termékeink és Szolgáltatásaink minőségének javítására, valamint Ön mint ügyfél megismerésére és még jobb felhasználói élmény nyújtására az Ön részére. Ez lehetővé teszi számunkra személyes profilok létrehozását és annak értékelését, hogy mi tarthat számot az Ön érdeklődésére, az Önnek és másoknak nyújtott hirdetések hatékonyságának mérését és megértését, valamint releváns hirdetések nyújtását. Jövőbeni tanfolyamok biztosítása végett, amikor részt vesz valamelyik elektronikus tanfolyamunkon vagy képzésünkön, szükség szerint járunk el személyes adatainak felhasználása ügyében. Továbbá, a vendég (wifi) hálózatunkra történt csatlakozást követően, az onnan gyűjtött forgalmi adatokat hálózatunk védelme érdekében használjuk fel.

Felhasználhatjuk az Ön Személyes adatait a jogos kereskedelmi érdekeinkre, mint például összesített statisztikák készítése a Szolgáltatásaink felhasználóiról; gépek és berendezések tervezésére, fejlesztésére, gyártására, értékesítésére, telepítésére és karbantartására; a biztonság elősegítésére és a csalások megelőzésére; a webhelyünk kezelésére és belső műveletekre, ide értve a hibakeresést, adatelemzést, tesztelést, kutatási és felmérési célokat; az üzleti műveleteink megkönnyítésére, a vállalati szabályzatok és eljárások működtetésére; hogy lehetővé tegyék számunkra vállalati tranzakciók, például fúzió, értékesítés, átszervezés, az OMRON eszközeinek és vállalatainak átruházása, felvásárlás, csődeljárás vagy hasonló esemény végrehajtását; vagy az alkalmazandó jog által megengedett egyéb jogos üzleti célokra.

c. Információk használata az Ön beleegyezése alapján: A fenti „A Személyes adatok speciális kategóriái” alszakaszban említett Személyes adatokat felhasználhatjuk az itt meghatározott célokra, de ezt csak abban az esetben tesszük meg, ha megkaptuk az Ön erre vonatkozó beleegyezését.

A Személyes adatait felhasználhatjuk marketingkommunikációra (az Ön profiljai alapján) e-mailben, SMS-ben vagy egyéb elektronikus úton az Ön erre vonatkozó beleegyezésével.

A beleegyezését bármikor visszavonhatja; lásd az alábbi „Az Ön jogai” című részt.

d. A jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez: Az Ön Személyes adatait felhasználhatjuk a megfelelő üzleti feljegyzések fenntartásához, a közhatóságok jogos kéréseinek teljesítéséhez és az alkalmazandó törvényeknek és előírásoknak való megfeleléshez vagy a törvényben előírt egyéb módon.

4. Közös használat

Az Ön személyes adatait a következő felekkel osztjuk meg:

a. Az OMRON Csoport adatkezelői. Az Ön Személyes adatait megosztjuk a felelős OMRON vállalatok között, amelyek az Ön Személyes adatait felhasználhatják a jelen Adatvédelmi szabályzatban bemutatott módon. A vonatkozó felelős OMRON vállalatok áttekintése itt található. If you would like to contact any of these companies, please send an email to omce-odp@omron.com.

b. Szolgáltatók és adatfeldolgozók. Időről időre harmadik fél beszállítókat bízunk meg, többek között az alábbiakat:

  • Üzleti partnerek, beszállítók (például informatikai szolgáltatók) és alvállalkozók bármely olyan szerződés teljesítésére, amelyet velük kötünk vagy szolgáltatások nyújtására a nevünkben;

  • Pénzintézetek, elsősorban az ügyfeleinkre vonatkozó, hitellel kapcsolatos vizsgálatok végrehajtására;

  • Analitika- és keresőmotor-szolgáltatók, akik segítenek minket a webhelyünk fejlesztésében és optimalizálásában, mint például a Google Analytics.

A szolgáltatásaik nyújtása során a nevünkben elérik, fogadják, megőrzik vagy egyéb módon feldolgozzák a Személyes adatokat. Az ilyen szolgáltatókkal fennálló szerződéseink nem engedik meg az Ön Személyes adatainak felhasználását a saját céljaikra. Az alkalmazandó jogi követelményekkel összhangban kereskedelmi szempontból észszerű lépéseket teszünk arra, hogy a harmadik felek számára előírjuk az Ön Személyes adatainak megfelelő védelmét és azok kizárólag az utasításaink szerint történő feldolgozását.

c. Partnerek. Időnként nyújthatunk szolgáltatást a partnereinkkel (például a márkatermékeink társszponzorai vagy licencadói, licenctulajdonosai vagy forgalmazói) együttműködésben. Ezért az ilyen partnerek előtt fel kell fednünk az Ön Személyes adatait. Az alkalmazandó joggal összhangban kereskedelmi szempontból észszerű lépéseket teszünk, hogy a harmadik felek számára előírjuk az Ön Személyes adatainak megfelelő védelmét és azok kizárólag az utasításaink szerint vagy társkezelőként történő feldolgozását. Továbbá egyértelműen értesítjük Önt a megosztásról, és Önnek lehetősége lesz kifogást emelni ellene. Amennyiben a törvények előírják, az Ön előzetes beleegyezését kérjük.

d. Harmadik felek jogi követelmény esetében. Az Ön Személyes adatait a törvény által előírtak szerint vagy vizsgálat, szabályozói követelmény, bírósági eljárás, bírói végzés vagy minket érintő bírósági eljárás keretében, vagy az OMRON vagy a kapcsolt vállalkozásaink jogainak védelme, és a rendszereink és webhelyünk biztonsága érdekében is felfedhetjük.

e. Harmadik felekkel, vállalati tranzakció kapcsán. Ezen kívül, az ügyfeleinkre vonatkozó információkat, ide értve a Személyes adatokat is, felfedhetjük bármely fúzió, értékesítés, az OMRON eszközeinek átruházása, felvásárlás, csődeljárás vagy hasonló esemény részeként.

f. Harmadik felek részére biztosított elektronikus tanfolyamok és képzések esetén. Amennyiben Ön munkaviszonya keretében végzi el a tanfolyamok valamelyikét, megoszthatjuk a személyes adatait a munkáltatójával. Személyes adatainak ilyen célú kezelésével kapcsolatos kérdésekkel forduljon munkáltatójához.

g. Egyéb harmadik felekkel, beleegyzés alapján. Az Önre vonatkozó információkat, ide értve a Személyes adatokat is, megosztjuk egyéb harmadik felekkel is, amennyiben Ön ahhoz hozzájárult vagy minket erre kért.

5. Az Ön Személyes adatainak nemzetközi továbbítása

A legtöbb esetben az Ön Személyes adatainak feldolgozására az Európai Gazdasági Térségen belül kerül sor. Fontos azonban, hogy az OMRON az Ön által megadott Személyes adatokat az Ön lakhelye szerinti országtól eltérő országokba – például Japánba – is továbbítja és ott feldolgozza. Előfordulhat, hogy ezen országok törvénye nem biztosítanak az Ön Személyes adatai számára ugyanolyan szintű védelmet. Az OMRON ezért annak biztosítására törekszik, hogy minden megfelelő garancia elérhető legyen, és az ilyen továbbításra vonatkozó minden alkalmazandó törvény és jogszabály be legyen tartva, különösen az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbított Személyes adatok esetében. Ez azt jelenti, hogy megkötöttük a jogi szempontból szükséges szerződéseket az Ön Személyes adatainak átvevőivel, ide értve adott esetben az Európai Bizottság vagy egyéb felügyeleti hatóság által jóváhagyott szabványos szerződéses kikötéseket is.

Ön jogosult másolatot kapni az alkalmazott megfelelő garanciákat bemutató dokumentumról, és erre vonatkozó kérését a omce-odp@omron.com címre küldheti.

6. Biztonság

Az OMRON észszerű lépéseket tesz annak biztosítására, hogy az Ön Személyes adatai megfelelően védve legyenek, a megfelelő műszaki, fizikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával, hogy védelmet élvezzenek a jogosulatlan vagy törvénytelen használattal, módosítással, jogosulatlan hozzáféréssel vagy közzététellel, véletlen vagy rossz indulatú megsemmisítéssel és adatvesztéssel szemben.

Lépéseket teszünk az Ön Személyes adataihoz való hozzáférés korlátozására azon személyekre, akiknek hozzá kell férniük ezen adatokhoz a jelen Adatvédelmi szabályzatban felsorolt célok valamelyike érdekében. Továbbá szerződéses módon biztosítjuk, hogy az Ön Személyes adatait feldolgozó védelmét és sértetlenségét garantálja, biztonságos módon.

7. Adatmegőrzés

Az Ön Személyes adatait csak annyi ideig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon cél teljesítéséhez, amelyre a gyűjtésük történt (például arra az időtartamra, amely szükséges számunkra, hogy az Ön számára ügyfélszolgálati támogatást nyújtsunk, válaszoljunk a kérdéseire vagy megoldjuk a műszaki problémákat), kivéve, ha valamely törvény ennél hosszabb időszakot ír elő, vagy ennél hosszabb időszak szükséges egy adott jogi követelés megvédéséhez.

8. Az Ön jogai

Az alkalmazandó jogban meghatározott feltételekre is figyelemmel Ön jogosult az Ön által részünkre megadott Személyes adatok lekérésére, áttekintésére, javítására, frissítésére, kizárására, korlátozására vagy törlésére, vagy ha elektronikus másolatot szeretne kérni az ilyen személyes adatokról, hogy azokat továbbítsa egy másik vállalathoz, azt megteheti a omce-odp@omron.com címre küldött e-mailben, a kérését pontosan meghatározva. A kérésére az alkalmazandó joggal összhangban válaszolunk.

A kérésében mondja el nekünk, hogy milyen Személyes adatot kíván módosítani, hogy szeretné-e azt töröltetni az adatbázisunkból, vagy egyéb módon tájékoztasson minket, hogy milyen korlátozásokat kíván tenni azok általunk történő használatában. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk, hogy a lehető leghamarabb teljesítsük a kérését.

Fontos, hogy előfordulhat, hogy bizonyos Személyes adatokat meg kell őriznünk nyilvántartási célokból és/vagy a módosítás vagy törlés kérése előtt megkezdett tranzakciók befejezése érdekében.

Amennyiben az Ön Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezése alapján történik, a beleegyezését bármikor visszavonhatja a omce-odp@omron.com címre küldött e-mailben, meghatározva a kérését, a beleegyezés visszavonása előtti érvényessége alapján történő feldolgozás jogszerűségére tett hatás nélkül.

A felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be, különösen a lakhelye szerinti tagállamban, amennyiben úgy véli, hogy a Személyes adatai gyűjtése és felhasználása megsértette a jelen Adatvédelmi szabályzatot vagy az alkalmazandó törvényeket.

9. Egyéb webhelyek

A Webhelyeink időről-időre tartalmazhatnak harmadik felek, például üzleti partnerek, közösségi oldalak, fiókszervezetek és kapcsolt vállalkozások webhelyeire mutató vagy onnan érkező hivatkozásokat. Amennyiben Ön követi valamely hivatkozást ezen webhelyekre, vegye figyelembe, hogy ezen webhelyek saját adatvédelmi irányelvvel rendelkeznek, és mi semminemű felelősséget nem vállalunk ezen irányelvekért. Mielőtt bármilyen Személyes adatot adna meg ezeken a webhelyeken, ellenőrizze le a vonatkozó adatvédelmi irányelveket.

10. A szabályzat változásai

A jelen Adatvédelmi szabályzat időről időre módosulhat, és a frissített verziót a webhelyeinken tesszük közzé. Azonban ha az Ön Személyes adatainak felhasználása jellegében alapvető változás következik be, vagy ha a változás egyéb szempontból fontos az Ön számára, akkor biztosítjuk, hogy az erre vonatkozó információkat Ön előzetesen, a változás hatályba lépése előtt megkapja.

11. Kapcsolat

Amennyiben kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal vagy általánosságban az Ön Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy ha a jogait kívánja gyakorolni, írjon nekünk e-mailt a omce-odp@omron.com címre és mindenképpen tüntesse fel a kérése/kérdése jellegét.

Kiadás dátuma: 2022. szeptember

Válasszon legfeljebb 2 terméket.